Keramický skvost, hotel Imperial,  nemůžete při toulkách v Praze minout

LETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIALLETNÍ ZASTAVENÍ V HOTELU IMPERIAL

V pražské ulici Na Poříčí se v srpnu 2007, po dvouleté rekonstrukci, znovu otevřela kavárna Imperial – více než 90 let stará „vizitka“ práce rakovnických keramických mistrů.

Pro rakovnické keramiky to byla výzva navázat na tradiční umění a obnovit krásu keramiky v hotelu Imperial.  Strop bývalé suterénní vinárny vybavila společnost LASSELSBERGER, s.r.o. více než polovinou nových speciálních mozaik vyráběných s minimálním podílem spár. Nový keramický materiál tak nepostřehnutelně doplnil a nahradil více než 90 let staré keramické mozaiky.

_DSC6066

 

Ohlédnutí za historií hotelu Imperial

Koncem 19. století byl dům v majetku známého cestovatele a spisovatele Vojtěcha Náprstka. Parcelu vlastnil také Václav Havel, pro kterého tu v roce 1901 projektovali nový dům. Výjimečná podoba hotelu, ve své době nejmodernějšího v Praze, vznikla v roce 1914 díky spojení investora J. Koláře, který k jeho stavbě přistoupil poté, co prodal hotel Paříž na Novém Městě a Emila Sommerschuha, ředitele knížecí Lichtenštejnské továrny na keramické zboží v Rakovníku (později RAKO). Zápis z roku 1913 vypovídá o tom, že se tito dva spoluautoři velkolepé myšlenky dohodli o vytvoření hotelu s výzdobou z materiálů trvalých s tím, že chtějí: „předat budoucím generacím dílo nepodléhající změnám času a ve stálých barvách“. Na základě této myšlenky vznikla „výkladní skříň“ celého hotelu, kavárna v přízemí s originální keramickou výzdobou. Nárožní čtyřpatrový dům se dvěma suterény, který v letech 1913 až 1914 vystavěl architekt Jaroslav Benedikt, patří k ceněným stavbám stylu geometrické moderny, pozdně secesní s kubistickým rázem.

Keramickou výzdobu provedla podle návrhů profesora dekorativního umění Jana Beneše (žáka J. Plečnika) v roce 1914 rakovnická šamotka v čele s E. Sommerschuhem, jejíž signaturu najdeme na jednom z centrálních reliéfů. Plastiky jsou od sochaře Josefa Drahoňovského a jsou jimi, kromě kavárny, vyzdobeny i další prostory. Celá výzdoba tvořená, mimo jiné, z mozaiky na stropě a z reliéfních ornamentů na sloupech navozuje atmosféru Egypta a Orientu, která dýchá i z rozměrných reliéfů umístěných ve vstupním vestibulu, jejichž hlavním motivem jsou figury lvů inspirované uměním Egypta a oblasti Středního a Blízkého východu. Za celou zakázku účtovala rakovnická keramička majiteli hotelu 70 000 Kč, tedy částku v této době úctyhodnou.

Kavárna se ještě za druhé světové války pyšnila čilým ruchem ve dnech, kdy zde hrával dívčí orchestr Karen Ostré v národních krojích. Až když kavárnu začali navštěvovat i němečtí vojáci, ztratila pro Pražany svůj půvab. Historii slavného hotelu Imperial ukončil až „vítězný“ únor v roce 1948, kdy byl hotel znárodněn a předán Revolučnímu odborovému hnutí (ROH). V roce 1979 byl hotel vyhlášen kulturní památkou. Jako Dům rekreace ROH sloužil až do roku 1986, kdy jeho provoz ukončily technické důvody. Po roce 1989 kvůli nevyjasněným vlastnickým vztahům objekt chátral, byť v něm od roku 2000 fungoval hostel a kavárna. Právě dokončená rekonstrukce začala v listopadu 2005 a skončila v srpnu 2007. V současné době budova patří Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů.

V pražské ulici Na Poříčí se v srpnu 2007, po dvou letech oprav, znovu otevřela kavárna Imperial – více než 90 let stará „vizitka“ práce rakovnických keramických mistrů.

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o.jako nástupce tehdejší knížecí Lichtenštejnské továrny na keramické zboží v Rakovníku (později RAKO), se za odborného dohledu památkářů podílela na rekonstrukci tohoto unikátního keramického interiéru ve střední Evropě. Rekonstrukce obnášela čištění povrchu keramických obkladů, doplňování chybějící keramiky a hlavně náročnou výrobu replik i nové spárování. To vše v kavárně, v centrální hale, v suterénní vinárně a na schodištových podestách hotelu Imperial. Zde všude návštěvníci mohou obdivovat práci našich předků v ideální syntéze s dílem současným.

Na zachování jedinečných keramických obkladů se svými sanačními pracemi podílela i firma Metrostav, která velmi náročným a dosud nepoužitým způsobem zvýšila nevyhovující únosnost všech stropů v objektu, a to i v kavárně hotelu obložené jedinečnou keramikou, kde bylo třeba záchranné práce provádět s maximální opatrností.

Netušené barvy

Keramika v proslulé kavárně po desetiletích znovu získala své původní barvy. Počáteční sondy čištění prokázaly, že povrchy všech keramických obkladů jsou pokryty přímo vrstvou dehtu, který zcela změnil původní majolikovou barevnou škálu. Aby toho nebylo dost, přestříkali patrně filmaři pro potřeby natáčení celé plochy těžko odstranitelnými barvami. Jak říká akad. soch. Vojtěch Pařík, vedoucí restaurátor: „Neskutečně překvapivý výsledek přineslo úplné odhalení všech původních glazur, kdy se celá kavárna přímo rozsvítila a převládající okry dokázaly, že tvůrci pamatovali i na barevné propojení dubového obložení a keramiky. Současně bleděmodré výplně pozadí lunet měly za úkol ještě zvětšit okna a převládající bílá maximálně odlehčit prostor“.

Když svítidla souzní s keramikou

Originální dobové fotografie zachované v rakovnické továrně firmy LASSELSBERGER, s.r.o.umožnily dokonalou obnovu plastického členění mozaikových stropů promyšlenými lustry vytvořenými akad. arch. Markem Houskou. Žádné z původních lustrů se nezachovaly, proto nebylo možno odhalit původní záměr tvůrců. Lustry z rukou akad. arch. Marka Housky ze skla a mosazi však ideálně navazují na keramické glazury a celá plastika stropu tak vyvažuje bohatost plastického řešení stěn, pilířů a sloupů.

Nově doplněné keramické materiály v bývalé vinárně

Strop bývalé suterénní vinárny vybavila společnost LASSELSBERGER, s.r.o. více než polovinou nových speciálních mozaik vyráběných s minimálním podílem spár. Nový keramický materiál tak nepostřehnutelně navázal na více než 90 let staré keramické mozaiky.

V případech, kdy na stěnách vinárny chybělo větší množství původních kusů, byly v rakovnické keramičce vyrobeny nové obklady, k nerozeznání od originálů.

„Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat pro spolupráci RAKO, tedy autora původního díla, můžeme konstatovat, že doplněné rozsáhlé celky zvláště ve vinárně (nově fitcentrum) nejsou pouhými kopiemi, ale opět originály od stejného autora, který dnes po skoro 125 letech od svého založení stále žije a tvoří národní stříbro českého průmyslu. Rekonstrukce historických částí hotelu Imperial je společným dílem umělců a techniků a potvrzuje, že po více než 90 letech od otevření hotelu Imperial dokážeme přistoupit k práci se stejným nasazením jako naši předkové a zabezpečit cenné dílo i pro naše potomky“ dodává akad. soch. Vojtěch Pařík, vedoucí restaurátor.

                                              

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se