Systémové řešení bazénů s keramickým obkladem

12.7.2011

Bazény patří mezi nejnáročnější oblasti použití keramických obkladů. Proto je třeba dbát na odborné řešení, které se přizpůsobí všem možným zatížením. Značka LBCS (Lasselsberger Ceramic System) vytvořila komplexní systém, který využívá keramické obklady značky LB OBJECT a návaznou stavební chemii LBCS.

Prohlédněte fotky:

Betonová vana s keramickým obkladem 
1.penetrace
Čistou vanu z vodostavebního...2. izolace
Izolujeme hydroizolační stěrkou SE 6. Hydraulicky tuhnoucí izolační...3. izolování izolační páskou
Mezi první a druhou vrstvu hydroizolační stěrky...4. montáž keramického obkladu
Po vytvrzení poslední vrstvy hydroizolace, cca...5. dilatace 
Nikdy nezapomínejme na dodržení dilatačních spár! Vzdálenost...6. spárování
Používejte zásadně epoxidovou spárovací hmotu, která je chemicky...7. čištění
V případě znečištění epoxidovou spárovací hmotou použijte na...8.hotový bazén 

Podrobnosti o systémovém řešení pro bazény s keramickým...

 

Betonová vana s keramickým obkladem
1.penetrace
Čistou vanu z vodostavebního betonu napenetrujeme přípravkem PE 202. Před nanesením penetrace musí mít beton zbytkovou vlhkost méně než 4%.


 

2. izolace
Izolujeme hydroizolační stěrkou SE 6. Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Každá vrstva zasychá cca 24 hodin. Před první vrstvou izolace je vhodné plochu bazénové vany navlhčit. Pozor! Před zahájením izolování se domluvte s dodavateli bazénové technologie na místech a způsobech zabudování detailů jako jsou světla, trysky aj. Nanášením jednotlivých vrstev přípravků a keramického obkladu mohou například světla příliš ustoupit hlouběji do podkladu.


 

3. izolování izolační páskou
Mezi první a druhou vrstvu hydroizolační stěrky vkládáme do rohů a koutů izolační pásku SE 5.


 

4. montáž keramického obkladu
Po vytvrzení poslední vrstvy hydroizolace, cca po 24 hodinách, je vana připravená pro položení keramického obkladu zn. LB OBJECT. Obklady lepíme flexibilním lepidlem AD 530, pro menší mozaiku použijeme AD 550.


 

5. dilatace
Nikdy nezapomínejme na dodržení dilatačních spár! Vzdálenost dilatačních spár je třeba řešit individuálně podle projektu, obecně platí, že nezbytná je dilatace podlahy od stěn. Další záleží na velikosti a tvaru bazénové vany. Na vyčištěnou dilatační spáru ošetřenou adhezním přednátěrem Primer NP (pro lepší přídržnost silikonu k dlažbě) vkládáme do spáry provazec PES, který se následně překryje neutrálním silikonem NSI. Vana nemusí být dilatována pokud s tím architekt počítá, keramický obklad však dilatujte vždy!


 

6. spárování
Používejte zásadně epoxidovou spárovací hmotu, která je chemicky odolná proti desinfekčním látkám užívaným při provozu v bazénu (spárovací hmota GE od LBCS).


 

7. čištění
V případě znečištění epoxidovou spárovací hmotou použijte na vyčištění speciální prostředek CL 805 Epoxy. Pro každodenní čištění ploch v okolí bazénu nebo vypuštěného bazénu používáme CL 803 Pool.


 

8.hotový bazén

Podrobnosti o systémovém řešení pro bazény s keramickým obkladem najdete na www.lbcs.cz. Produktovou nabídku keramických obkladových prvků pro bazény a další náročné realizace naleznete na www.lbobject.cz

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se