TAURUS DOUBLE

12.2.2010

série Taurus DoubleTyto dlaždice jsou nabízeny  v leštěném a satinovaném povrchu v nových  rozměrech 59,8 x 59,8 x 0,95 cm a 29, 8 x 59,8 x 0,95 cm a šesti barevných variantách. Vysoce slinuté dlaždice představují velmi kompaktní stejnorodý materiál, který se svou strukturou přibližuje některým druhům porcelánu. Tyto dlaždice mají velmi nízkou nasákavost (menší než 0,1 %), tzn. že vůbec neabsorbují vodu ani jiné látky, a jsou tudíž velice univerzálním materiálem. Jsou dokonale mrazuvzdorné i v extrémních podmínkách častého střídání teplot pod a nad bodem mrazu při trvalém působení vody. Tento materiál má vynikající odolnost proti působení chemických látek, takže odolává všem prostředkům používaným při čištění a dezinfekci a nepůsobí na něj látky znečišťující ovzduší. Vzhledem ke stejnorodé struktuře a probarvení celé hmoty střepu je vzhledově a tedy i barevně naprosto ucelený. Samozřejmostí je kalibrovaná hrana garantující stálý rozměr. Navíc jsou oba typy povrchů po výpalu upraveny, tudíž jejich vzájemná kombinace z hlediska série Taurus Doubleodstínové shody je naprosto bezproblémová a žádoucí.

Pokud se týká dalších vlastností, tvrdost povrchu odpovídá přibližně tvrdosti křemene (stupeň 7 podle Mohsovy stupnice), důležitější je však odolnost proti mechanickému namáhání a odolnost proti hloubkovému opotřebení (popř. abrazivnímu působení). Zde je ovšem nutné (hlavně u leštěného povrchu) dodržet použití kvalitních čistících zón, to samé platí také při použití dlažby ve vstupních halách z hlediska protiskluznosti. V ostatních v interiérech jako v chodbách, pasážích, halách, obchodech, autosalónech atd. je užití prakticky bez limitu. V exteriérech lze Taurus Double doporučit jako velice vhodný pro obklad fasád, pro pokládku na balkony a terasy nabízíme jiné materiály (bez povrchové úpravy) s vyšším stupněm protiskluznosti. Produktová nabídka u Taurusu Double nekončí pouze základními formáty dlaždic, ale je vhodně doplněna o schodovku, řezanou borduru a sokl s přeleštěnou hranou tak, aby požadavek na funkčnost interiéru byl dodržen a přitom designové provedení bylo esteticky bez kompromisu.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se