PRŮMYSLOVÁ DLAŽBA

12.2.2010

Do prostor se specifickými nároky patří dlažba se speciálními parametry

Pokud potřebujeme pro dlažbu nebo obklad materiál,  jenž spolehlivě plní svou funkci i v náročných podmínkách a prakticky neomezenou dobu nemění své fyzikálně-chemické vlastnosti, pak tyto požadavky splňují vysoce slinuté neglazované keramické dlažby. Tyto materiály mají velmi nízkou nasákavost (menší než 0,1 %), takže prakticky vůbec neabsorbují vodu ani jiné látky. Jsou dokonale mrazuvzdorné i v extrémních podmínkách častého střídání teplot pod a nad bodem mrazu při trvalém působení vody. Tento materiál má velmi dobrou odolnost proti působení chemikálií (kyselinám i louhům), takže odolává všem prostředkům používaným při čištění a dezinfekci, nepůsobí na něj látky znečišťující ovzduší. Vzhledem k stejnorodé, kompaktní struktuře a probarvení celé hmoty střepu je designově i barevně naprosto stálý.  Tvrdost povrchu odpovídá přibližně tvrdosti křemene (stupeň 7 podle Mohsovy stupnice), důležitější je však vysoká odolnost proti abrazívnímu působení, která umožňuje použití vysoce slinutých dlaždic na provozně velmi exponovaných místech jako jsou frekventované chodby, pasáže, haly, obchody.

Další z důležitých vlastností která je v průmyslových objektech požadována zákonným nařízením BGR 181 je protiskluznost. Jedná se o povrchovou vlastnost keramických dlaždic, která určuje vhodnost použití vybraného typu dlaždic pro konkrétní prostory k zajištění bezpečného pohybu osob v místech s rizikem uklouznutí, tedy tam, kde na povrchu často zůstává voda, olej,  prach a u ploch s nerovným povrchem. Podle norem DIN 51097 a ČSN 725191 rozlišujeme tři stupně protiskluznosti – skupina A, B, C – tato norma definuje protiskluznost pro mokré povrchy v prostorách, kde se chodí bosou nohou.  Normy DIN 51130 a ČSN 725191  stanovují protiskluznost pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí – podle těchto norem jsou dlaždice tříděny do skupin označených R9-R13. Pro některé prostory je požadována od reliéfních dlažeb schopnost pojmout do svých prohlubní určité množství kapaliny vylité na podlahu. Tato schopnost se podle normy DIN 51130 vyjadřuje pomocí poměru prohlubní v reliéfu v cm3 k ploše dlaždic v dm2. Tento poměr tzv. výtlačný prostor je označen písmenem V a příslušným číslem.

Design vysoce slinutých obkladových prvků nejčastěji připomíná různé druhy kamene používaného ve stavebnictví (žula, diorit, porfyr, mramor), vyrábí se však i jednobarevné dlaždice a obklady.

Díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem mají vysoce slinuté dlaždice a obklady prakticky neomezenou životnost a znamenají spolehlivé a trvalé řešení dlažby nebo obkladu.

Industrial

Speciální částí nabídky LB Object je série Taurus Industrial.

Nabídka této série je koncipována tak, aby vyhověla zejména vysokým technickým požadavkům na řešení podlahy.

Proto série Industrial  zahrnuje pouze vybrané druhy neglazovaných slinutých dlaždic ve formátech  148 x 148 mm, 198 x 198mm a 298 x 298 mm, tato omezená škála barev a formátů je, narozdíl od ostatních serií Taurus nabízena v tloušťkách od 9mm, 13mm a 15mm a se širokou škálou povrchů .

Zesílené dlaždice v tloušťkách 13 a 15 mm jsou určeny do prostor, kde jsou dlažby vystaveny vysokému mechanickému zatížení např. v důsledku pojezdu vozíků, kterému musí odolávat bez destrukce. Tuto odolnost definuje lomová síla potřebná k zlomení dlaždice tab.1.

Výhodou zesílených dlažeb je , že díky vysoké mechanické odolnosti, lze k realizaci dlažby využít strojové pokládky.

Tabulka 1. Lomové síly v závislosti na tloušťce a formátu dlaždice.

Formát (cm)

Tloušťka (cm)

Lomová síla (N)

14,8x14,8

0,9

2500

19,8x19,8

0,9

2000

19,8x19,8

1,3

5500

19,8x19,8

1,5

7500

29,8x29,8

1,3

4500

29,8x29,8

1,5

6000

Povrchy industriálních dlažeb byly vyvinuty ke kompletnímu řešení industriálních a extrémně zatěžovaných komerčních prostor. Serie Industrial zahrnuje  řadu povrchů od speciálních hladkých povrchů usnadňujích častou údržbu po  protiskluzné povrchy určené do provozů, kde se klade důraz na zajištění bezpečného pohybu osob tab.2.

Tab.2 protiskluznost jednotlivých povrchů

Typ povrchu

DIN 51097

DIN 51130 protiskluznost

DIN 51130  výtlačný prostor

S

-/A/B

R9/R10

-

SF

-

R9

-

SR1

B

R11

V4

SR2

B

R12

V4

SR4

C

R12

V4

SR20

C

R13

V8

Pro kompletní řešení podlahy lze využít širokou škálu tvarovek - schodovky, sokle, balkonové tvarovky, potravinářské hrany, tak aby byla zajištěna dokonalá funkčnost obkládaného prostoru.

 Obohacení sortimentu série Industrial o rozměr 298 x 298 cm v tloušťkách 13 a 15mm,  současně také o nový hladký povrch se zlepšenou čistitelností vychází vstříc architektům, projektantům a investorům. Díky doplnění nabídky o dva nové typy výrobků s charakterem jemnozrnného porfyru, nabízí inovovaný Industrial systémová řešení pro náročné realizace v průmyslu, obchodu, veřejných budovách i rozsáhlých objektech.

Jak na pokládku

Průmyslová dlažba Industrial je pokládána do betonu, mechanicky se vibruje do podloží pro zabezpečení co největší pevnosti. Spárování a finální úprava se provádí na základě povrchové úpravy dlaždic. Pro více informací realizační firma Šaravec a Ruč spol s.r.o., mail:saravecaruc@centrum.cz

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se