PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

12.2.2010

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍPODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Dosahuje se jím téměř ideálního rozložení teplot ve vytápěné místnosti. Zatímco při vytápění kamny či u běžného ústředního vytápění článkovými radiátory dosahuje rozdíl teplot vzduchu mezi podlahou a stropem až 8 °C, je u podlahového vytápění teplota vzduchu v pobytové oblasti téměř stálá. Teplá podlaha vyzařuje teplo na člověka a spodní část stěn, vzduch v místnosti se ohřívá konvekcí a při pomalém proudění vytváří příjemné prostředí. Sáláním se sdílí až 60 % celkového výkonu a tepelná pohoda se dosahuje i při nižší teplotě vzduchu ve vytápěné místnosti. Tím klesají tepelné ztráty prostupem tepla stavebními konstrukcemi, infiltrací a větráním. Vzhledem k dobré tepelné vodivosti (viz tabulka tepelných vodivostí):

Keramika      1,00  W/(m.K)
Linoleum    0,17 W/(m.K)
Dřevo            0,20 W/(m.K)

je ideálním materiálem pro podlahové topení slinutá nebo hutná keramická dlažba z katalogů bytové a objektové keramiky značek RAKO, LB OBJECT.

Další úspory energie přináší provoz podlahového vytápění. Protože se v soustavě používá otopná voda o nižších teplotách než v ostatních otopných soustavách, je možno využívat i nízkoteplotní tepelné zdroje. U plynových kotlů to znamená, že lze vychladit spaliny na podstatně nižší teplotu než u tradičních soustav. Dobře navržené podlahové vytápění vychladí spaliny tak, že využije i kondenzační teplo a dosáhne zvýšení účinnosti tepelného zdroje až o 6 %.

Podlahové vytápění je skryto ve stavební konstrukci a umožňuje plné využití interiéru. To je výhoda zejména u velkých místností, kde je obtížné jinými způsoby dosáhnout rovnoměrného vytápění bez narušení celkového dojmu konvekčními otopnými tělesy.

Technický rozvoj podstatně zlepšil vlastnosti potřebných materiálů i montážní postupy. Původní ocelové trubky byly nahrazeny měděnými nebo plastovými, sváry a závity lisovanými spojkami. Vláknité izolace vystřídal polystyren, asfaltovou lepenku polyetylenové fólie. Rozdělovače, směšovací bloky s regulačními ventily, oběhovými čerpadly a automatikou se vyrábějí sériově, což zkracuje výrazně pracovní časy na stavbě a zkvalitňuje montáž.

Toto značné zjednodušení montáže podlahového vytápění vyvolalo v řadě případů dojem, že se jedná o velice nenáročnou otopnou soustavu, kterou je možno namontovat kutilským způsobem bez potřebných zkušeností, ba dokonce bez projektové dokumentace. Ta představuje méně než 10 % z investičních nákladů a mnohonásobně se vrátí v úspoře materiálu a provozních nákladech.

Obr.Příklad provedení skladby vodního podlahového topení s min. tloušťkou potěru

Z principu podlahového vytápění plynou však i některé nevýhody, které musí projekt respektovat. Rekonstrukce nebo dodatečné změny ve velikosti otopných ploch jsou spojeny s rozsáhlými stavebními pracemi. Montáži a uvádění do provozu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože některé chyby jsou dodatečně obtížně odstranitelné (např. netěsnosti, označení a zapojení okruhů topení). Už při návrhu velikosti otopných ploch musí být známo zakrytí podlahy např. kuchyňskou linkou nebo rozměrnějším soklovým nábytkem, neboť v těchto místech se výrazně omezuje předávání tepla. Podlahová otopná soustava má díky hmotnosti betonové desky značnou tepelnou setrvačnost.Není proto schopna rychle reagovat na změny teplot. Pro místnosti s podlahovým vytápěním by neměla být navrhována velká okna.

Vliv chladných ploch a proudění studeného vzduchu se dá omezit vytvořením okrajového pásma s hustším uložením trubek. Tím se zvýší výkon a povrchová teplota podlahy, která nemá ze zdravotních důvodů trvale přesahovat 28 °C. Ještě vhodnější je instalace doplňkového podlahového konvektoru s vyšší teplotou otopné vody, který může být vybaven ventilátorem pro rychlou reakci na změnu klimatických podmínek.

Často se uvádí, že podlahové vytápění je investičně náročné. Při podrobnějším rozboru zjistíme, že podstatnou část nákladů tvoří stavební práce, tepelná izolace a konstrukce podlahy a správně provedený návrh topení zajistí dobrou návratnost vložených prostředků.

Pro vytápěné podlahy doporučujeme použít hutné a slinuté dlaždice LASSELSBERGER (TAURUS, KENTAUR)

Elektrické podlahové topení

Podlahové topné kabely a rohože lze výhodně použít pro akumulační i přímé vytápění tenkovrstvých podlah interiérů i pro systémy odstraňování ná

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se