ŘEŠENÍ BALKÓNŮ A TERAS

12.2.2010

Dlažby a obklady jsou často oblíbenou součástí balkonů, teras, zimních zahrad a dalších exteriérových prostor, které mohou být vystaveny za určitých okolností působení vody. Dům či zahradu ohrožuje voda ze všech stran, nemáme přitom na mysli jen dešťové srážky, ale i vodu tlakovou z podloží apod. Musíme si uvědomit, že keramický materiál i při vynikajících užitných parametrech není absolutně vodotěsný a je třeba zajistit, aby se pod dlažbou neshromažďovala voda – ať prosakující nebo kondenzující. Přítomnost vody pod dlažbou při prvních mrazech v lepším případě přinese jen zkázu obkladu či dlažby, v horším případě bude pokračovat destruktivní působení vody na stavební konstrukce pod keramikou. Časem se tedy může stát obklad či dlažba cestou, kudy se dostává voda do budovy. Zatékání do interiéru, vytváření zavlhlých míst a další nepříjemnosti mohou následovat. Proto je třeba pod položenou keramickou vrchní vrstvu zajistit dobrou hydroizolaci.

Stěrkové izolace

Tekuté hydroizolační hmoty jsou speciální chemické roztoky, jejichž úkolem je dokonale zatěsnit členité povrchy. Podle chemického složení je můžeme rozdělit do pěti základních skupin. Jedná se o těsnicí hmoty na bázi epoxidových dvousložkových pryskyřic, vodní disperze polymerů, polymercementové hmoty, dvousložkové polyuretanové hmoty a elastického kaučuku. Tato problematika je pro laickou veřejnost poměrně složitá, proto pokud se rozhodneme stěrkové hydroizolace aplikovat, poradíme se s odborníky nejen o výběru správné hmoty, ale i o tom, jak stěrku nanášet.

Fóliové hydroizolace

Vysokou účinnost, snadnou pokládku a dlouhou životnost nabízejí hydroizolační fólie. Podle způsobu využití mohou plnit funkci drenážní, izolační nebo dilatačně izolační. Jako základní materiál se využívají polyetylénové, polypropylénové nebo polyizobutylénové fólie v různé tloušťce, tvrdosti a provedení. O výběru materiálu se musíme poradit s odborníky, přitom musíme podrobně znát účel hydroizolace a předpokládané složení konstrukčních vrstev. Tato problematika není jednoduchá a pokud chceme uspět, musíme mít dostatek informací o materiálu a způsobu jeho aplikace.

Keramika pro balkony a terasy

Keramickým obkladům na balkonech a terasách je z důvodu jejich technických a estetických vlastností dávána přednost před ostatními povrchy. Stavitelé očekávají od této varianty atraktivní obklad s dlouhou životností a snadnou údržbou. Soulad představ s realitou závisí na výběru vhodné dlažby, vhodné kombinaci lepicích a hydroizolačních materiálů a v rozhodující míře na řemeslném provedení a dodržení závazných postupů, které eliminují nejzávažnější zdroj poruch – zatékání dešťové vody pod dlažbu.

Pro vodorovné venkovní plochy jsou nejvhodnější neglazované (gres porcellanato) nebo glazované (gres porcellanato smaltato)  mrazuvzdorné keramické obkladové prvky s nízkou nasákavostí do 0,5 %, s otěruvzodrností PEI 5 a protiskluzností R 9 až R11. K lepení uvedeného typu dlažeb je nutno použít kvalitní pružné mrazuvzdorné polymercementové nebo polymerní tmely a lepidla renomovaných výrobců. Je nutno dodržovat návody výrobců, zejména způsob a dobu zpracování.

Způsob provedení venkovních dlažeb má rozhodující vliv na jejich životnost. U nesprávně provedené konstrukce balkonů a teras dojde obvykle k porušení spár zejména u konstrukčních a dilatačních prvků, například u oplechování, zábradlí atd. Voda, zatékající do konstrukce se shromažďuje v dutinách a v zimním období zamrzá. Expanzí ledu dochází k praskání podkladu, poškození („vystřílení“) glazury nebo dokonce k roztržení dlaždice.

Podklad musí být proveden z mrazuvzdorného vyzrálého materiálu bez dodatečných deformací, s čistým, hladkým povrchem bez špíny, prachu a mastnoty. Plocha nesmí být vodorovná, je třeba volit sklon kolem 2 %. Na podklad se pokládají hydroizolační vrstvy. Hydroizolační vrstva musí být spolehlivě vodotěsně napojena na odvodní armatury a vyvedena do výše minimálně 15 cm na přilehlé svislé plochy a zdi. Na kvalitní hydroizolační vrstvu se pokládají drenážní vrstvy, opět s uvedeným 2 % sklonem. Drenáž zabraňuje hromadění vody pod obkladem.

Na drenážní vrstvy se nanáší vlastní podloží obkladu, obvykle kvalitní dilatovaná betonová vrstva tloušťky 5 cm, která musí vyzrát alespoň čtyři týdny. Teprve na tuto vrstvu lze pokládat mrazuvzdornou dlažbu do kvalitního pružného mrazuvzdorného tmelu od renomovaných výrobců. Dlažby lze lepit i přímo na speciální drenážní vrstvy nebo na tzv. „tekuté izolace“ kombinovanou metodou Buttering-Floating (s minimem bublin a dutin v tmelu). Během pokládání obkladu a jeho vytvrzení nesmí teplota poklesnout pod +5 °C. Po vytvrzení tmelu se provádí spárování mrazuvzdornými pružnými spárovacími hmotami renomovaných výrobců a vyplnění dilatačních spár silikonovými nebo akrylátovými činidly. Zvýšenou pozornost rovněž věnujeme správné aplikaci zakončovacích profilů.

Doporučené postupy přípravy a provedení dlažby jsou znázorněny na obrázcích.Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se