KERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTU

18.3.2010

KERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTUKERAMICKÝ BAZÉN JE SÁZKA NA JISTOTU

Při výběru bazénu si musíme uvědomit, jakou funkci od něj požadujeme, a zda vůbec má smysl o bazénu uvažovat. O účelnosti venkovního bazénu můžeme pochybovat, pokud žijeme v horách, ve větrných nebo jinak klimaticky drsnějších oblastech naší země. Pokud chceme bazén v takových podmínkách přece jen provozovat, dá se uvažovat o jistých ústupcích, např. krytý bazén nebo ohřívání vody ekonomicky výhodným zdrojem, například solárními kolektory. Jinak je stavba pevně zabudovaného velkého bazénu v těchto drsných podmínkách spíše nevyužitou investicí a v případě jeho používání spíše ekonomicky velmi náročnou kratochvílí.

Pro vyzkoušení případné rentability umístění stabilního bazénu nebo jako prostředek vodních hrátek pro děti můžeme zvolit ekonomicky méně náročné provedení bazénu v podobě mobilního fóliového nebo laminátového bazénu. Tyto jednoduché skládací bazény však vykazují nižší životnost (v lepším případě několik sezón) a nesplňují žádné větší nároky.          Vyšší cenovou kategorií jsou stabilní, do terénu zabudované bazény s nerezovou nebo hliníkovou vanou, ale jejich uložení a zabudování je již specifickou a náročnější stavebně-technickou záležitostí. Ještě finančně náročnějším, ale luxusnějším, příjemnějším a mnohem bytelnějším řešením na několik desetiletí je bazén s betonovým skeletem, chráněným kvalitním keramickým obkladem. Keramický bazén není rozhodně zanedbatelnou investicí, ale finance do něj vložené se zhodnotí dlouhou životností, bezproblémovou údržbou a spolehlivou funkcí. V zahradě i v interiéru představuje nejen funkční, ale i esteticky mimořádně přitažlivý dominantní prvek. V zahraničí keramické bazény zvyšují standard bydlení a přitom se zdaleka nestávají nutností v soukromých hotelích nebo jedinečností v obytných zahradách. Tuzemský trh s nepatrným časovým posunem přesně sleduje vývoj ve světě, a tak není divu, že se po uplynulých dvou desetiletích neuvěřitelného prodeje plastových či laminátových bazénů trh zasytil. Po zkušenostech s méně trvanlivými bazény uživatelé začínají nacházet odvahu k investicím do stabilně umístěných betonových bazénů s keramickým obkladem, které dokáží uspokojit i velmi náročného zákazníka.

Jaký bazén zvolit

Keramický bazén je materiálově totiž asi jediným bazénem, který je schopen celoročního provozu po dlouhé období. Celoroční nepřetržité využití bazénu je spojeno s dohříváním vody a zvýšená teplota vody příliš neprospívá například fóliovým bazénům. Používané fólie při dosažení teploty kolem 28 °C ztrácejí pružnost, odolnost proti otěru a teplá voda se na většině fólií podepisuje sníženou životností. Navíc fólie jsou velmi choulostivé na poškození. Lepším řešením jsou bazény plastové, ale ty po několika letech nesou stopy užívání v podobě drobných šrámů, větších oděrek nebo dokonce prasklin v ploše.

Betonové bazény s keramickým obkladem jsou trvanlivé, protože jejich povrch je velmi odolný proti poškození a chemickým vlivům. Bazén nezná prakticky žádná omezení co do obvodového tvaru, profilu dna, řešení přelivu, celkové velikosti a objemu vody nebo umístění nejrůznějších doplňků, jako jsou schodiště, sedátka, vany s masážními tryskami apod. Rozměry a tvar bazénu jsou téměř neomezené, protože variabilita keramických obkladových prvků je v současnosti již tak široká, že neklade problémy obložit v  bazénu atypicky zaoblené plochy, prvky.

Velikost bazénu záleží na našich představách, finančním limitu či invenci architekta. Za reálný základ pro sportovní využití s možností plavání v protiproudu můžeme považovat velikost 3 ´ 5 m, ale oblíbenější jsou plochy 4 ´ 8 m s dalším vybavením v podobě protiproudů, schodiště, masážních trysek, podvodních hřibů apod. Hloubku bazénu a profil dna opět volíme podle využití. Budeme-li předpokládat, že vodu okusí častěji děti, zvolíme alespoň v části profilu dna hloubku 120 nebo 140 cm. Dno se pak může svažovat podle vlastního přání klidně i na běžnou hloubku 250 cm nebo může zůstal v jedné rovině, kdy pro běžné plavání dostačuje hladina kolem 140 cm. Rozměr bazénu a zvolené hloubky je třeba zohlednit při výpočtu provozně ekonomické náročnosti. Zbytečně velké objemy vody zvyšují nároky na ohřev a pokud hovoříme o venkovním bazénu, musíme k energetickým provozním investicím připočítat i finanční rezervu na zastřešení bazénu.

Zastřešení a klima v interiéru

Zastřešení (mobilní nebo v podobě zimní zahrady) je téměř nezbytností, máme-li bazén užívat bez ohledu na roční období a s dlouhodobou životností. Alespoň provizorní zastřešení venkovního vyhřívaného bazénu prodlouží plaveckou sezónu o pár týdnů, takže je reálné využívat bazén přibližně od poloviny dubna do poloviny října. Začátek a konec sezóny je ale pochopitelně závislý na počasí, na výkonu použitém k ohřevu, tepelné izolaci stěn atd. Pro dlouhodobé a dokonce celoroční užívání bazénu je nezbytné řádné a stabilní umístění bazénu přímo v interiéru. Z důvodu návratnosti vysokých investic je toto řešení velmi rozumné a přibližně 80 % všech realizovaných betonových bazénů je vybudováno v interiéru. Ze zbývajících dvaceti procent se většina venkovních bazénů velmi často dočká dodatečného zastřešení během jedné či dvou sezón.

Finančně méně náročné provedení zastřešení lze řešit například "zasouvací" konstrukcí. Každé zastřešení bazénu však přináší problém známého skleníkového efektu. Bez větrání je pod střechou vlhko a teplo, což při delším svitu slunce může způsobovat problémy s kondenzací. Proto je důležité zajistit dostatečné větrání. Vytápěný interiér s vyhřívaným bazénem navíc přináší další komplikaci v podobě odpařující se vody. Odborné firmy musí navrhnout takový klimatizační systém, který je schopen odpařující se vodu kondenzovat a navracet zpátky do bazénu. A nejde o malé množství vody – jen pro orientaci: u bazénu o rozměrech 4 x 8 m hovoříme o 50–100 litrech vody za den! Tato hodnota však může být ještě vyšší, neboť záleží na tepelné izolaci bazénu, systému dohřívání vody, systému zastřešení apod. Aby bylo možné interiér využívat skutečně pohodlně, je též třeba vyřešit celkové odvlhčení vzduchové hmoty v interiéru a odvlhčení vnitřní strany okenních otvorů, které by se díky rozdílu teplot uvnitř a venku rosily. Proto je součástí klimatizačního systému i odvlhčovač. Pokud odvlhčení nebude vyřešeno, stavba začne vlhnout, pokud se vlhkost bude pouze odvětrávat, je třeba do bazénu dopouštět odpařený objem vody. Z popisu je tedy zřejmé, že návrh klimatizačního a odvlhčovacího systému v interiéru by měl řešit skutečný odborník. Ten by měl navrhnout odpovídající cirkulaci vzduchu a systém vytápění vody a vzduchu, a měl by být schopen seřídit řídící jednotku tak, aby teplota vody byla maximálně o 2 – 2,5 °C nižší než teplota okolí. Do složitého výpočtu však promlouvá spousta dalších vlivů, jako jsou například využití protiproudu, doba koupání, počet koupajících se osob, atd.

Údržba vody

S bazénem souvisí i otázka údržby vody. Vodu v bazénu neznečišťují pouze viditelné mechanické nečistoty, ale také mikroorganismy v podobě řas, baktérií nebo virů. Tyto mikroorganismy mohou být lidskému zdraví mnohem nebezpečnější než list spadlý ze stromu nebo čerstvě utopený slimák. I po důkladném osprchování přináší každý plavec do bazénu miliony choroboplodných zárodků, ve vodě zanechá další stopy svého těla – pot, vlasy, kožní maz, zbytky kosmetických a opalovacích přípravků atd. Tyto relikty lidského těla tvoří živnou půdu pro mikroorganismy.

Péče o vodu zahrnuje pravidelnou kontrolu základních charakteristik, zejména kyselosti. Voda ke koupání by se měla pohybovat v rozmezí hodnot pH = 7,2 až 7,6. Pro likvidaci mikroorganismů se do vody dávkuje chlor (v podobě tablet nebo prášku v plovoucí bóji, tzv. chlorátoru) nebo kyslík ve formě speciálního roztoku. Údržbu můžeme provádět  ručně nebo ji koriguje automatický systém kontroly a dávkování. Dávkovače jsou schopny pohlídat vodu v jakémkoliv teplotním rozsahu, tedy i při vyšších teplotách, kdy se mikroorganismy rychleji množí. V interiéru je lépe se vyhnout zastaralému chlorovému systému ošetření vody, protože chlor je často cítit v celém domě. Dnešní technologie nabízí tzv. kyslíkovou chemii, využívající negativních oxidačních účinků na mikroorganismy. Pokud nejsou koupající se osoby alergické na účinky kyslíkové chemie, je to výborné řešení, protože kyslík nezanechává pachové stopy v ovzduší. Při dodržení technologického postupu je možné během 24 hodin přejít z chlorové chemie na kyslíkovou, aniž by bylo třeba bazén vypouštět.

Úpravy vody provádíme dle pokynů dodavatele technologie, drobné nečistoty nebo případné malé zakalení odstraníme vločkovačem přípravkem, který aplikujeme do vody. Následnou chemickou reakcí se vysráží znečištění do vloček. Na dno a stěny použijeme speciální vodní vysavač, vybavený sběrným kartáčem. Bude-li bazén částečně vypuštěn, stěny můžeme čistit kartáčem a ošetřit patřičným čistícím prostředkem vlhkým hadrem. Očistu i úpravu vody provádíme výhradně chemickými prostředky pro bazén. Je nutné používání speciálních čistících prostředků přímo určených pro údržbu bazénu.

Zazimování

U interiérových bazénů odpadá jedna další sezónní starost příznivců bazénového koupání – zazimování. Bazény, ať jsou plastové, fóliové, laminátové nebo betonové, na zimu zásadně nevypouštíme. Jen snížíme hladinu tak, aby se voda nedostávala do potrubí, trimeru a výpustí. Z potrubí a doplňků vypustíme vodu. Pokud by v těchto kritických místech zmrzla, mohlo by dojít k popraskání a trvalému poškození obslužných zařízení. Hladinu vody pokryjeme tepelně izolační plovoucí folií, která zabrání úniku tepla, zamrznutí a znečištění vody během zimy(listí,saze apod.). Voda v bazénu svou váhou vyrovnává tlak okolí na stěnách a na dně, takže přispívá ke stabilizaci bazénového tělesa vůči podloží. Snižuje se tím nebezpečí poškození bazénu například tlakovou vodou. V případě plastových a laminátových bazénů voda zase chrání "méně životné" materiály stěn bazénu – fólie se nekrabatí, nedělají se na ní puchýře, nepřemrzá. Do vody aplikujeme zazimovací přípravek proti tvorbě řas a biologického odpadu. Nejde proto v žádném případě ani chemickým složením, ani účelem o obdobu fridexu!

Stavba bazénu

Vysoká trvanlivost betonového bazénu s keramickým obkladem je dána použitým materiálem. Základem tělesa je armovaná betonová vana, zajišťující dostatečnou pevnost a pružnost konstrukce při působení velkého tlaku vody. Povrch tvoří speciální keramický obklad pro bazény. Volba použitých obkladových prvků je klíčovým momentem k dlouhé životnosti bazénu a spokojeného užívání. Pro bazény je třeba použít keramické materiály pro tento účel dané, nelze tedy použít jakoukoliv dlažbu. Běžně vyráběné a prodávané obklady mají nasákavost pro použití v koupelně, ale tato nasákavost není dostačující pro dlouhodobý styk pod vodou, navíc ještě chemicky upravenou. Proniknutí vody do obkladu by časem způsobilo snížení soudržnosti obkladu s lepidlem a izolací nebo dokonce úplné odpadnutí obkladu. Voda a chemikálie rovněž útočí na glazuru a spárovací hmoty. S nasákavostí je přímo spojena i mrazuvzdornost obkladu. Aby byla zajištěna odolnost proti mrazu, musí mít dlaždice nasákavost maximálně 3 %, v praxi však běžně okolo 1 %. Bazénové obklady jsou vyráběny se speciální odolnou glazurou pomocí jedinečných postupů a ne každá firma se touto specializací z technologického nebo obchodního hlediska může zabývat. V nabídce je velmi široká škála netradičních prvků – tvarovek pro přechodové plochy a pro přelivové hrany, a dále takové rozměrové moduly, aby bylo možné obložit prakticky jakýkoliv tvar a velikost bazénu s rovnými či zaoblenými plochami, oblým břehem s volitelným poloměrem zakřivení či schodištěm. Nedílnou součástí je také mozaika, která se používá nejen jako dekorační prvek, ale hlavně řeší veškeré atypické obložení bazénových stěn.

Na pochozí plochy se používá protiskluzná úprava povrchu, a to zejména na vstupech, cestách, schodištích do bazénu a schodnicích se zaoblenou hranou, nejbližším okolí bazénu a na dně bazénu s hloubkou menší než 80 cm, aby byla vyloučena možnost uklouznutí s následným úrazem. Podle požadavků architektů jsou v nabídce výrobců různé druhy keramiky s různými stupni protiskluznosti v mnoha barevných a rozměrových variantách. Z obkladů lze tvořit barevné kombinace a obrazce.

Stavbu bazénu a nalepení obkladů je nejlépe svěřit specializovaným firmám, neboť jakákoliv chyba či  opomenutí při stavbě mohou napáchat velké škody. Je důležité získat na firmu dobré reference a skutečně se přesvědčit o kvalitě práce na již hotové referenci. Vyšší investice i starosti se však v podobě kvalitního bazénu a nádherných zážitků vrátí nejen nám, ale i další minimálně jedné generaci.

foto:RAKO, série City Mosaic, série Gobelino

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se