VHODNOST UŽITÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

VHODNOST UŽITÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

12.2.2010

V textu vám přinášíme ucelený přehled užití keramických obkladových prvků z hlediska působení okolního prostředí a z hlediska kvality úpravy povrchu nebo tvaru.

PRINCIPY NÁVRHU OBKLADŮ A DLAŽEB V RŮZNÉM PROSTŘEDÍ

12.2.2010

Přinášíme obecné shrnutí nejdůležitějších pravidel pro navrhování obkladů a dlažeb a zpracování příslušné dokumentace, pro výběr obkladových prvků z hlediska působení různého okolního prostředí, jakož i pro způsoby...

PRINCIPY NÁVRHU DLAŽEB V EXTERIÉRU

12.2.2010

Společným rysem pro navrhování obkladů a dlažeb v exteriéru je zejména nebezpečí možného působení mrazu na obklady a dlažby v součinnosti s vodou (zejména v kapalném stavu) a vliv vyšších teplot zejména v souvislosti s...

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se