VHODNOST UŽITÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

12.2.2010

Interiér – vnitřní prostředí (teplota nad 0 ˚C)

Pro vnitřní použití k obkladům stěn a podlah (teplota nad 0 ˚C) jsou vhodné keramické obkladové prvky glazované nebo neglazované neomezeně bez ohledu na hodnotu nasákavosti. Keramické obkladové prvky s nasákavostí > 10% (pórovinové, náležející podle ČSN EN 14411 do skupiny BIII) nemrazuvzdorné jsou určeny výhradně pro vnitřní obklady nevystavené povětrnostním vlivům, agresivnímu prostředí a trvalému působení vody. Tyto prvky rovněž nesmí být použity na plochách vystavených účinkům mrazu, kvasných zplodin, kyselin. Nesmí s použít ani v průmyslových provozech se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození, pro obklady bazénů, nádrží, chadíren apod.

Exteriér – venkovní prostředí s možností působení mrazu (pod 0 ˚C) a vody

Pro použití na vnější obklady stěn a podlah jsou vhodné keramické obkladové prvky deklarované výrobcem jako mrazuvzdorné. Odolnost proti míře namáhání keramických obkladových prvků (teple, vlhkostí, střídáním teplot) závisí především na jejich nasákavosti.

Orientační způsob použití keramických obkladových prvků s ohledem na nasákavost je následující:

 • Keramické obkladové prvky slinuté s nasákavostí E ≤ 0,5% jsou výrobky, které mají univerzální použití pro obklady vertikálních a horizontálních ploch i v obzvláště náročných podmínkách. Jsou odolné proti působení mrazu, proti povětrnostním vlivům, agresivnímu prostředí a trvalému působení vody (balkony, terasy, vnější obklady v horských oblastech).
 • Keramické obkladové prvky hutné s nasákavostí E ≤ 3% jsou výrobky určené k obkládání vertikálních a horizontálních ploch v interiérech, koupelnách, kuchyních, rodinných domech. Jsou odolné proti působení mrazu v chladírnách a mrazírnách, odolné proti povětrnostním vlivům a agresivnímu prostředí. Vhodné jsou na svislé stěny v exteriérech, obkládání fasád. Nevhodné na vodorovné plochy balkonů a teras.
 • Keramické obkladové prvky s nasákavostí E ≤ 10% jsou výrobky určené k obkládání stěn v interiérech bez trvalého působení vody.

Obecně platí, že při výběru keramických obkladových prvků do daného prostředí s různým stupněm namáhání (teplem, vlhkostí atd.) je nutno se řídit údaji výrobce.

Je třeba poznamenat, že do obývacího pokoje lze pokládat vysoce kvalitní slinuté obkladové prvky, přestože pro tento účel postačují obkladové prvky s vyšší nasákavostí. Naopak o nesprávnou volbu jde, jestliže se umístí dlaždice s nasákavostí vyšší než 0,5 % na venkovní balkón.

Rozdělení podle povrchových a tvarových úprav

Povrchové a tvarové úpravy keramických obkladových prvků jsou velmi důležité jak z hlediska technických užitných vlastností dlažeb a obkladů, tak také z hlediska jejich výsledného vzhledu. Současná pestrá nabídka umožňuje bez problémů skloubit obě zmíněná hlediska.

Povrchové úpravy

Struktura a kvalita povrchu obkladových prvků má zásadní význam z hlediska:

 • protiskluznosti u dlažeb
 • údržby a čistění dlažeb a obkladů
 • vzhledu
 • životnosti, zejména glazovaných dlažeb

Rozdělení podle drsnosti povrchu

Podle rozdělení povrchu obkladových prvků na hladké a zdrsněné se do rozporu dostávají dvě protichůdné vlastnosti, a to protiskluznost a údržba (čistitelnost). Hladké povrchy vyhovují místům s vysokými hygienickými nároky, ovšem ve většině případů nevyhovují zvýšeným nárokům na protiskluznost. O zdrsněných površích lze tvrdit pravý opak.

Reliéfní povrch dává obkladovým prvkům originální design, který je nejčastěji inspirování přírodními stavebními materiály (např. štípaný kámen). Kromě této estetické funkce je u prvků se zdrsněnými povrchem požadování zejména také protiskluznost. Ve výrobě jsou dlažební prvky, jejichž povrch je opatřování speciálním reliéfem, který nemá estetickou funkci, ale jeho jediným úkolem je zvyšovat protiskluznost – tzv.protiskluzné průmyslové dlaždice. Prakticky je protiskluznost deklarována podle normy ČSN 72 5191, která popisuje čtyři metody stanovení protiskluznosti:

–        Stanovení dynamického součinitele tření

–        Stanovení statického součinitele tření

–        Stanovení úhlu skluzu, který je totožný s metodikou podle DIN

–        Stanovení metodou výkyvu kyvadla.

Označování protiskluzů – doplnit obrázky

Způsoby zajišťování protiskluzného povrchu:

a) povrch je tvořen větším množstvím malých pravidelných výstupků rozličných tvarů rozložených po celé ploše prvku. Tento typ protiskluzů má význam u neglazovaných vysoce slinutých prvků s velmi nízkou obrusností, aby bylo omezeno obrušování výstupků. Tento typ protiskluzů najdeme pod obchodním názvem TAURUS,

TAURUS INDUSTRIAL

b) povrch je tvořen jemným glazovaným reliéfem, slouží např. pro použití na podlahách sprch. Součást série COLOR TWO, POOL

c) povrch má podobu přímkových výstupků či rýh na nášlapném okraji dlažebního prvku - schodovka. Omezuje se tak možnost uklouznutí při chůzi po schodech. Schodovky jsou dodávány s výstupky nebo drážkami.      

d) některé výrobky mají díky složení surovinové směsi a způsobu výroby zdrsněný hrubozrnný povrch tak, že tyto poté vyhovují protiskluzným požadavkům. Některé povrchy obkladových prvků napodobují reliéfní povrchy přírodních materiálů (štípané břidlice apod.) a ty jsou také potom protiskluzné (GEO, GOBELINO, NATURSTONE, GALILEO)

e) glazovaný povrch je upraven tak, aby výsledný efekt povrhu prvku měl protiskluzný charakter pro chůzi bosou nohou (COLOR TWO, POOL )

Doporučené použití z hlediska protiskluznosti je uvedeno v katalozích výrobců např. www.rako.cz- servis- katalogy- Technický katalog a Objektový katalog

v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. - Technické požadavky na stavby

Rozdělení podle glazování povrchu

Existence glazury na povrchu keramického obkladového prvku má velký význam z hlediska životnosti a vzhledu dlažeb a obkladů.

Klasické glazované dlaždice či obkládačky mají téměř neomezené designové možnosti. Nebezpečí hrozí v případě nevhodného užití těchto glazovaných prvků vzhledem k jejich povrchovému opotřebení (otěru), konkrétně pokud byla zvolena pro dané prostředí nízká hodnota otěruvzdornosti PEI. Při této instalaci může dojít během užívání dlažby k obroušení glazury na základní hmotu prvku - střep, který má odlišné a zpravidla horší vlastnosti než glazura, a to jak technické, tak i vzhledové.

Pro otěrem velmi namáhané prostředí je vhodné volit prvky s neglazovaným povrchem nebo prvky s hloubkově probarveným střepem (hmota střepu prostupuje v celé tloušťce prvku, a tedy povrchová vrstva je tvořena použitou střepovou směsí), který je zárukou trvanlivosti beze změny vzhledu vlivem obrusnosti, která např. u vysoce slinutých keramických obkladových prvků typu Taurus a Kentaur vysoce převyšuje normový požadavek.

V poslední době se již běžně užívají vysoce slinuté obkladové prvky, které mají vynikající parametry, mimo jiné i téměř neomezenou životnost. Dříve byly tyto dlažby dlouho užívány téměř výhradně pro průmyslové a technické prostory. Nyní jsou tyto kvalitní výrobky nabízeny v širokém spektru barev a rozměrů pro veškeré podlahy.

Hloubkově probarvené vysoce slinuté obkladové prvky je možno brousit a leštit, čímž lze získat hladký leštěný, lapovaný nebo satinovaný povrch prvků, které jsou vhodné k užití zejména do reprezentativních prostor. Povrch lapovaný (částečně odleštěný)  má vysoce estetické vlastnosti a nachází stále širší využití pro podlahy a stěny luxusních interiérů.

 Tvarové úpravy

Tvar a velikost keramického obkladového prvku má vliv na estetické působení obložené plochy. Velikost prvků je vhodné volit v souladu s velikostí celé místnosti, aby prostor nebyl opticky zmenšován nebo jinak narušen. Malé, drobné prvky naopak působí, že se stěna zdá větší a celistvá. Ve velkých prostorách volíme raději dlažbu z větších prvků, drobné dlaždice se totiž na velké ploše ztrácejí a dlažba je nepřehledná. Dále je známo, že například čtvercové keramické obklady působí neutrálním a nenásilným dojmem.

Základními tvary keramických obkladových materiálů jsou:

 • čtverec - délka stran od 1,1 až do 60 cm
 • obdélník - 2,3 x 7,3 cm do 60 x 120 cm

Nejmenším dnes u nás vyráběným formátem ve standardní nabídce je tzv. mozaika (mikromozaika) - tvořena prvky čtvercového formátu od 1,1 x 1,1 cm, která je nabízena v lepencích o rozměru 30 x 30 cm na síťce. Mohou být jednobarevné, nebo mohou tvořit rozličné plošné dekory. Obdobně jsou tvořeny mozaikové bordury. Ve většině případů se mozaika dodává ve větších arších 30x30 cm, kde jsou jednotlivé prvky podlepeny  síťkou nebo papírem. Tato úprava urychluje a zkvalitňuje obkladačské práce.

Největším u nás vyráběným formátem keramických obkladových prvků je velikost 60 x 120 cm. Důležitou informací při výběru formátu je předpokládaná výše mechanického (ohybového) namáhání dlažby. Prvek menšího formátu se poruší až při vyšším namáhání než prvek vyrobený ze stejného materiálu a stejné tloušťky, ale formátu většího. Z tohoto důvodu se v nabídce objevují tzv. speciální průmyslové dlaždice, které splňují náročné požadavky na dlažby namáhané ohybovým zatížením. Mají malé rozměry (do 30x30 cm) a zesílenou tloušťku (13 až 15 mm). Průmyslové dlažební prvky jsou nabízeny pod názvem Taurus Industrial.

Aby keramický obklad vyhovoval po stránce hygieny, snadného udržování a čistoty a hlavně originálního vzhledu, jsou k dispozici doplňkové kusy - tzv. tvarovky, které umožnňují:

 • vytvoření zaoblených koutů a nároží
 • účelné ukončení obkladu
 • bezproblémový přechod obkladu na omítnutou stěnu
 • sestavení originálního geometrického zpracování ploch

bez řezání nebo dalších úprav. Tyto doplňky a tvarovky jsou formátově sladěny s ostatními obkladovými prvky v rámci výrobního programu, resp. série.

Typy tvarovek: Sokl (s podžlábkem), roh a kout, balkónová tvarovka, bazénová tvarovka, florentýnská schodovka, listela, bombato, schodová tvarovka s výstupky nebo drážkami. atd.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se