POKLÁDKA OBKLADŮ A DLAŽEB

Jak čistit keramiku

8.11.2010

Keramika je materiálem, který si své estetické i funkční vlastnosti podrží po generace. Je proto vhodná do všech námi užívaných prostor - bytů, domů, koupelen, kuchyní, kanceláří, administrativních a komerčních budov,...

Přejímka pracoviště, 4.díl

4.10.2010

Důkladnou prohlídkou pracoviště před samotným obkládáním se zabrání pozdějšímu nedorozumění s objednatelem (zadavatelem) obkladačských prací a stavební firmou, která podklady prováděla.

Pozor na reklamace..kontrola před pokládkou, 3.díl

20.9.2010

U dodaných obkladových prvků je nejdříve nezbytné zkontrolovat barvu, rozměrovou toleranci a odstín podle čísla uvedeného na kartonu.

Jak na obkládání, 1.díl

14.9.2010

Příprava podkladu a lepicí hmoty je důležitý krok k dokonalému položení obkladů a dlažby. Postupně vám na www.obklady přineseme rady, jak na to, aby byl výsledek dokonalý.

Pokládka dlažeb a obkladů - techniky, 2.díl

14.9.2010

Jak bylo řečeno v předešlém textu, kvalitní příprava podkladu je základ. To znamená provést penetraci, vyrovnání a vyúhlování tak, aby plocha byla ve všech směrech připravena k samotné práci.

DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY

12.2.2010

V předešlých letech se výrazně změnil druh a kvalita podkladů pro obkládání. Běžně se začaly používat sádrokartonové, dřevotřískové a dřevocementové desky, anhydritové potěry, samonivelační vyrovnávací hmoty, umělé...

LIŠTY A PROFILY

12.2.2010

Nemalým podílem se na dokonalém vzhledu obkladů a dlažeb podepisuje provedení detailů, hran a přechodů v plochách mezi keramickými obklady a jinými materiály. Zatímco některé detaily jsou zajímavé spíše z estetického...

POŽADAVKY NA OBKLADAČSKÉ PRÁCE

12.2.2010

Aby byl výsledný efekt dokonalý, musíme při obkládání dodržovat základní pravidla.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

12.2.2010

Při přejímce zadané práce je nutné zkontrolovat celkovou stavební připravenost. To znamená, že zadavatel písemně potvrdí stáří podkladů, dokončení stavebních prací v místě, kde bude prováděna samotná pokládka obkladů a...

PODKLAD OBKLÁDANÝCH PLOCH A JEHO SPECIFIKA OBECNĚ

12.2.2010

Základním prvotním úkonem před vlastní pokládkou je nezbytná kontrola únosnosti podkladu obkládaných ploch. Při lepení obkladů na omítku nesmí tato místa vykazovat žádné duté nebo drolící se vrstvy.Toto nebezpečí...

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se