POŽADAVKY NA OBKLADAČSKÉ PRÁCE

12.2.2010

Teplota prostoru včetně doby potřebné pro tvrdnutí

Při pokládce obkladů nebo dlažeb je potřebná správná teplota vzduchu a podkladu. Většina výrobců směsí uvádí minimální teplotu +5 ˚C, ale optimální pracovní teplota se pohybuje okolo + 12 až +15 ˚C. V případě teploty nižší než +5 ˚C se může stát, že lepidla netvrdnou a nezrají. Doba zrání se úměrně prodlužuje s klesající teplotou podle druhu použité lepicí hmoty. Taktéž doba tvrdnutí lepicí hmoty se při nízkých teplotách prodlužuje až na trojnásobek doby, než která je obvyklá při teplotě nad +18 ˚C. Při dodržení optimální teploty lze obklad nebo dlažbu již po 24 hodinách vyspárovat (závisí to samozřejmě na typu lepicí hmoty).

Všichni výrobci maltových směsí udávají doporučenou teplotu pro jejich zpracování na obalu směsi. U samonivelačních hmot nebo vyrovnávacích hmot je také důležité zabezpečit, aby v místnosti nebyl ani malý průvan, který výrazně vysušuje vodu z tenké vrstvy a ta pak nemá čas dozrát. Toto platí i pro větrné počasí venku, a to i pro rychle tuhnoucí hmoty.

Deklarovaná mrazuvzdornost u lepicích hmot v žádném případě neznamená, že lze obkládat  za mrazu!

Osvětlení

Požadavkem na vhodné osvětlení se rozumí dostatek přírodního nebo umělého světla při samotné pokládce obkladu nebo dlažby. Pro osvětlení pracovní plochy je nejlépe instalovat osvětlení shora. Při šikmém dopadu světla dochází ke zkreslení šíře spár, chybnému užití vodováh atd.

Osvětlení se zajišťuje stavebními přenosnými svítidly schválenými pro užívání v ČR. Svítidla se nesmějí zavěšovat za přívodní kabely. Prodlužovací kabely musí být odborně ukončeny zástrčkou a zásuvkou a musí být také pravidelně odborně kontrolovány. Svítidla by měla mít dostatečně odolný ochranný kryt.

Přívodní kabely musí být zavěšeny a nesmí se přes ně jezdit stavebními kolečky nebo jinými dopravními prostředky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Kvalifikace pracovníků

Kvalifikovaný obkladač je absolvent učebního oboru obkladač, zedník-obkladač nebo také zedník. Důležitá je praxe, kterou získal obkladač pod vedením obkladačského mistra. V rozhodování také pomůže prohlédnout si některou z referenčních prací provedenou vybraným obkladačem. Dobrý obkladač má mít tyto schopnosti:

 • umí sestavit obkladačský plán (spárořez) ,
 • umí pracovat s předloženým obkladačským plánem,
 • má cit pro rovinu,
 • má cit pro detail,
 • ovládá všechny technologie pokládky známé v současné době,
 • ovládá práce s různými druhy lišt, včetně jejich použití,
 • ovládá práce s vyrovnávacími maltovými hmotami a zná jejich použití pro různé povrchy,
 • umí pracovat s penetracemi a určit pro ně vhodné použití,
 • ovládá práce s tekutými vodotěsnými izolacemi a fóliemi,
 • ovládá technologie práce přípravy podkladů včetně spádů,
 • zná užití různých lepicích hmot ,
 • pracuje s profesionálním obkladačským nářadím,
 • ovládá užití různých druhů spárovacích hmot,
 • umí vypracovat cenový návrh na prováděné dílo,
 • v neposlední řadě se stále vzdělává ve svém oboru. 

Kompletní seznam může znít jako pohádka, ale jistě se dobrý řemeslník, který má všechna výše uvedená nej, najde !

 

Ochranné pracovní pomůcky

Ochranné pracovní pomůcky má vlastnit každý pracovník, což udává s měrnice Č. 204/94 Sb. vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, která stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Pro obkladače jsou nejpoužívanějšími pracovními ochrannými pomůckami:

 • ochranné brýle,
 • gumové pracovní rukavice,
 • nákoleníky,
 • zpevňovač zad,
 • ochranné krémy na ruce.

Obkladačské nářadí

Nová metoda tenkovrstvého lepení si vynutila nejen změnu pracovních postupů a zvýšení technologické kázně, ale též nové druhy nářadí, měřidel i ochranných pomůcek.

 

 

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se