STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

12.2.2010

Jde o kontrolu těchto rozvodů a instalací :

  • rozvody vody včetně tlakové zkoušky,
  • odpady a odtoky, výšková úroveň a napojení podlahové vpusti,
  • izolace proti vodě s eventuálním protokolem o zátopové zkoušce,
  • rozvody ústředního nebo podlahového vytápění včetně tlakové zkoušky,
  • elektrické podlahové vytápění včetně částečné el. revize,
  • potvrzení o kompletnosti předstěnových nosných systémů záchodů, bidetů, pisoárů apod.,
  • kompletnost zapojení příslušenství vany včetně uzemnění, ochranné propojení zařizovacích předmětů,
  • elektro (mimo elektrokrabice, které jsou umístěny v obkladu, tyto si obkladač usazuje sám).

Tímto se předejde pozdějším reklamacím a následným opravám. Každá taková oprava je velmi drahá, časově náročná a poškozuje dobré jméno firmy.

Pokud byly podklady připraveny vynecháním omítek v místě obkladů nebo nebyly provedeny potěry v místě dlažeb v dostatečné rovině, lze hovořit o stavbě, která není připravena pro pokládání na tenkou vrstvu. Nepřipravená stavba prodlužuje technologické časy pro obkládání a zvyšuje cenu prováděných obkladačských prací.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se