Pozor na reklamace..kontrola před pokládkou, 3.díl

20.9.2010

Zjistí-li se při otevření balení, že obkladové prvky mají evidentní vady, pak je není možno použít pro obkládání. U prodejce se poté neprodleně zahájí řádné reklamační řízení. Reklamace zjevných závad nelze uplatňovat, pokud se uskutečňují po položení obkladových prvků do díla, což mnohé zákazníky posléze může zaskočit. Některé rozdíly v rozměrech a odstínech lze eliminovat pečlivým roztříděním obkladových prvků a následným vhodným použitím v obkládané ploše. Kontrolují se i rozměry doplňkových prvků, jako jsou např. keramické tvarovky nebo listely, aby tyto byly formátově (délky a šířky stran) sladěny se základními obkladovými prvky.

 Reklamace obkladových prvků

Pro uplatnění reklamace je rozhodující, v jakém vlastnickém stavu jsme k obkladovým prvkům :

  • Jsme zadavatelem práce obkladači, který má námi (objednatelem) zakoupený obkladový materiál položit. Veškerý obkladový materiál jsme si zakoupili sami. Je naší povinností si zkontrolovat minimálně, zda na kartonech je uvedena stejná výrobní série, stejný deklarovaný rozměr a odstín. Barvu a odstín si zkontrolujeme otevřením každé krabice. Může se stát, že obkladač se vymluví po vaší připomínce na rozdílné odstíny obkladů nebo dlažby slovy „co jste si dodal, to jsem položil“. Reklamace se proto uplatňuje vždy před položením u prodejce obkladových prvků.
  • Obkladové prvky zakoupila firma, která provádí pokládku. Zde zodpovídá za kontrolu pokládaných prvků obkladač. Po kontrole objednatelem jsou veškeré vadné prvky opraveny (nahrazeny) na náklady dodavatelské firmy. Důležitou kontrolou zadavatele prací při tomto způsobu dodávky je kontrola pokládky před spárováním. Později se mohou reklamovat už jen špatně provedené spáry.

Z uvedeného vyplývá, že nemůže být výrobcem ani dodavatelem (prodejcem) uznána reklamace již položených obkladových prvků, pokud jde o zjevné vady (samozřejmě se to netýká vad skrytých, na které se vztahuje platná záruční doba)!

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se