PODKLAD PŘI POKLÁDCE OBKLADŮ A DLAŽEB V INTERIÉRU - VLHKÉ PROSTŘEDÍ

12.2.2010

Rozdělení prostor podle namáhání vlhkostí

První skupina

Prostory, ve kterých není zvýšená vzdušná vlhkost a nevytváří se žádný kondenzát. Do této skupiny se řadí např. WC, chodby, schodiště, obytné prostory apod.

Druhá skupina

Prostory, ve kterých se může krátkodobě vyskytovat vysoká vzdušná vlhkost a obklady se neperiodicky čistí mokrým čištěním. Typickým prostorem patřícím do této skupiny je kuchyně.

Třetí skupina

Prostory, ve kterých dochází poměrně pravidelně k ostřiku obkladů a dlažeb vodou, v prostoru se vyskytuje často vysoká vzdušná vlhkost. Typickým prostorem jsou koupelny a sprchy.

Čtvrtá skupina

Průmyslové prostory, ve kterých se vyskytuje dlouhodobě zvýšená vlhkost, denně se obklady a dlažby čistí vodou nebo jsou vytrvale silně zatěžovány ostřikovou vodou.Takovými prostory jsou např. myčky aut, závodní kuchyně, koupelny v průmyslových závodech, sprchy ve veřejných lázních apod. U této skupiny zatížení není přípustné pokládání obkladů na sádrové stavební materiály! Stavebně běžný podklad (beton, mazanina, omítky, pórobeton apod.)

Podklady v prostorách s vlhkostí, zařazených do první a druhé skupiny se obkládají stejně jako suché prostory v interiérech. Při zatěžování vlhkostí třetí skupiny je vždy třeba izolovat podklad tekutými izolacemi nebo speciálními nalepovacími izolacemi. Obkladové prvky se lepí nebo spárují kvalitními lepicími hmotami a spárovacími hmotami.

Dřevěné stavební desky

Tento podklad se do vlhkých prostor příliš nedoporučuje z důvodu značných objemových změn při působení vlhkosti. Znamená to tedy, že lze podklad využít v první a druhé skupině. I zde je však bezpodmínečně nutné použít dilatační mezivrstvy a kvalitní flexibilní hmoty pro lepení, nejlépe na čistě polymerní bázi, a to i s penetrací. Při spárování se rovněž doporučuje aplikovat pružnější spárovací hmoty.

Sádrové stavební materiály

Použití sádrových podkladních materiálů je přípustné pouze do prostor zatěžovaných vlhkostí podle první až třetí skupiny s následujícími požadavky:

a) Stěny

Při zatěžování vlhkostí první a druhé skupiny se provede penetrace hmotou určenou pro penetrace sádrových materiálů, která dostatečně zajistí zpomalenou nasákavost. Lepí se a spáruje běžnými hmotami. Při zatěžování vlhkostí třetí skupiny je bezpodmínečně nutné použít tekuté nebo stěrkové hydroizolační hmoty. Na tyto izolační hmoty se lepí flexibilními lepicími hmotami. Ke spárování doporučujeme flexibilní spárovací hmoty.

b) Podlahy

Hydroizolace se provádějí převážně tekutými nebo stěrkovými izolačními hmotami. K lepení je vhodná vždy flexibilní lepicí hmota. Spárování polymercementovými, silikonovými nebo akrylátovými tmely se musí provádět velmi pečlivě. Pro spárování je ideální z hlediska kvality použití polyuretanové hmoty.

Spárování, které vykazuje trhlinky, zvyšuje následné zatěžování podkladu vlhkostí. Sádrový podklad pak ztrácí pevnost a může nabývat na objemu, a tím je ohrožena soudržnost obkladu. Ve spoji podlaha stěna se z důvodu dilatace vytváří vodotěsný roh pomocí trvale pružného silikonového kaučuku nebo speciálních dilatačních lišt. V místě připojení armatur (po jejich kompletaci) je také nutno zamezit přístupu vlhkosti pomocí silikonové spárovací hmoty. I dodatečně montované upevňovací tyče, uchycené pomocí hmoždinek, je třeba izolovat tak, aby se zamezilo pronikání vlhkosti.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se