TECHNOLOGIE POKLÁDKY VE SPECIÁLNÍCH PROVOZECH

12.2.2010

Chemicky aktivní látkou mohou být nejen kyseliny, louhy atd., ale i mléko, pivní kvas, čisticí prostředky, tuky, konzervační soli, dezinfekční látky, výpary ve varnách, oleje, ředidla atd. Volba druhu obkladu a technologické skladby jednotlivých vrstev izolací a lepicích hmot (včetně spárovací hmoty) závisí na mnoha vlivech. Především je třeba znát dost přesně chemické i mechanické namáhání, kterému bude obklad vystaven. Je nutno znát druhy a koncentrace chemikálií, včetně doby, po kterou bude látka působit, dále také teplotu látky, četnost oplachů a způsob čištění. V praxi jsou rozeznávány z hlediska technického řešení dva druhy chemického namáhánÍ. Lehké namáhání představuje krátkodobé zatížení chemikálií s koncentrací do 5 % a s teplotou do 40 C. Ostatní případy se považují za namáhání vysoké. Prvotním úkolem je vybrat vhodnou izolaci, aby se dosáhlo požadované dlouhodobé chemické odolnosti. Řešení nabízejí dvousložkové stěrkové hmoty na bázi epoxidů, polyuretanů, nebo moderní polymerní cementové stěrky, které vytvoří spolehlivou odolnou membránu. Moderní materiály lze aplikovat na vlhké podklady i na stávající dlažby bez nutnosti jejich vybourání, což značně urychluje montáž dlažeb. Lze také využít speciální fólie, které se přilepí lepidlem na podklad a na tuto fólii se dále nalepí dlažba. Chemicky odolná dlažba se klade do chemicky odolné lepicí hmoty, a to do plného lože (nejlépe použít tekuté lože). Použitím těchto hmot se zajistí vynikající přilnutí lepicí malty k podkladu i dlažbě. Na spárování je vhodný chemicky odolný spárovací tmel. Různé materiály vykazují různou chemickou odolnost, proto je od všech materiálů třeba vyžadovat atesty na chemickou odolnost. Při návrhu chemicky odolné dlažby je vždy nutno se poradit s renomovanými výrobci maltových směsí nebo s profesionálními firmami, které mají dlouhodobé zkušenosti v kladení chemicky odolné dlažby.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se