DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY

12.2.2010

PROFILY

Profily dnes tvoří nezastupitelnou skupinu doplňkových materiálů pro moderní zhotovování dlažeb a obkladů. Umožňují vytvořit bezproblémové ukončení obkladů stěn a podlah, plynulý přechod mezi keramickým obkladem a ostatními obkladovými materiály, bezpečné okraje schodů, dilatační spáry apod.

Členění podle užití

Podle užití lze doplňkové profily pro vytváření obkladů a dlažeb rozdělit na ukončovací, protiskluzné schodové, dilatační a dekorativní.

Ukončovací

Ukončovací profily slouží k ukončení dlažby a vytvoření vnějších svislých hran. Lemují a chrání hranu před poškozením a případně zakrývají neglazovanou část obkládačky nebo dlaždice.

Přechodové

Tyto přechodové profily umožňují plynulý bezbariérový přechod mezi dlažbou a jinými obkladovými prvky nebo materiály – PVC podlahoviny, koberce, parkety, a jiné druhy podlahových krytin i o různých výškách a úrovních.

Protiskluzné schodové

Kromě své nejdůležitější funkce, zajištění protiskluznosti schodového stupně, chrání zároveň hranu schodu před poškozením. U exponovaných provozů bývá základní nosná část vyrobena z hliníkového nebo nerezového profilu a nášlapná protiskluzná část z profilovaného plastu je vyměnitelná.

Dilatační

Vyšší úrovní řešení dilatačních spár je použití dilatačních lišt. Ty mají proti silikonům podstatně vyšší životnost. Výrobci dnes nabízejí široký sortiment dilatačních lišt včetně ukončovacích a přechodových prvků. Dilatační profily jsou vždy konstruovány jako kombinace tvrdého materiálu (plast, mosaz, hliník) s měkkým plastem, který má za úkol vyrovnávat vzájemná tlaková, tahová a smyková napětí. Jejich osazování probíhá většinou přímo při pokládce.

a) dilatační v ploše

Následující profily umožňují vytvoření dilatační spáry jak v podkladové ploše, tak i v dlažbách a obkladech. Vyrovnávají napětí vznikající mezi podkladem a dlažbou nebo obkladem, způsobené rozdílnou tepelnou roztažností obou materiálů.

Pro trvalé dilatační spáry, případně pro spáry pracovní, je možné používat rybinovitě tvarované profily, u kterých je možné vzájemné napojování přes jednotlivé části stavební konstrukce, konstrukce podlahy a v horní vrstvě i keramické podlahy. Pro trvalé dilatační spáry je možné provést instalaci buď přímo při betonáži, nebo vyříznout spáru kotoučovou pilou s diamantovým kotoučem do částečně zatvrdlého betonu. Některé profily tohoto typu umožňují nasazovat horní část, která končí v dlažbě, až při samotné pokládce keramické podlahy. Výhodou dodatečného vkládání trvalého dilatačního profilu je možnost využití tohoto profilu při dodatečném dilatování rekonstruovaných a sanovaných podlahových konstrukcí s následnou pokládkou keramické dlažby.

Pro dilatační celky větších podlahově vytápěných plovoucích podlah se používají dvoudílné plastové „L“ profily spojené měkkým deformovatelným plastovým páskem v horní a dolní části obou ramen. Dilatační spára v dlažbě musí samozřejmě navazovat na dilatační spáru v podkladu.

b) dilatační koutové, napojovací a vanové

Vyrovnávají rozdílná napětí mezi obkladem a dlažbou, např. ve styku tuhé a netuhé konstrukce, zařizovacího předmětu a obkladu nebo dlažby. Vyskytují se v nejrůznějším tvarovém provedení včetně vodorovných a svislých podžlábků pro snadné čištění apod.

Pro ukončení především plovoucích keramických podlah a přechodu na sokl se používají kombinované dvoudílné rohové lišty. Pro vnitřní kouty obkladů se používají jednodílné pružné profily. Pro oddilatování van, sprchových koutů a oken se používají trvale plastové profily, které jsou opatřeny na části, která se dotlačuje k tvrdé konstrukci (vana), samolepicí páskou.

Pro přechody obkladu a dlažby do tuhé stavební konstrukce (okna, dveře) se používají trvale pružné kombinované profily ve směru do obkladu ve tvaru „L“ a zpevněný profil do tuhé konstrukce, obě části jsou propojeny měkkým deformovatelným plastem.

Užitné vlastnosti profilů jsou často navzájem kombinovány.

Dekorativní

Dekorativní profily ozdobně zvýrazňují spáry a hrany obkladů a dlažeb, hrany schodů, nahrazují keramické dekorativní pásky obkladů (listely) imitací ušlechtilých materiálů, jako mramoru, zlata, stříbra apod. Pro snadnější orientaci za šera mohou být opatřeny fluorescenční vložkou.

 

HYDROIZOLACE

Vzhledem k tomu, že obklady a dlažby ve své podstatě nejsou zcela vodotěsné, nemohou sloužit jako dokonalé hydroizolace. Proto je nutné před aplikací obkladů nebo dlažeb v případě potřeby provést dokonalou hydroizolační vrstvu. Jednotlivé druhy hydroizolací lze rozdělit na fóliové a stěrkové.

Hydroizolace fóliové

Hydroizolace v pevném stavu a nejčastěji dodávané ve formě nekonečných pásů se nazývají fóliové hydroizolace. Pokládají se na určený podklad a následně plní hydroizolační funkci.

 Členění podle užití

  • izolační v bezprostředním spojení s obkladem a dlažbou. Lepí se na podklad podobně jako tapeta a na ní se lepí přímo obklad standardním lepidlem. Je vhodná především do mokrých provozů a jako doplněk alternativních vodotěsných izolací balkónů a teras včetně vpustí
  • dilatačně-izolační, používá se k lepení obkladů a dlažby na problematické podklady, jako nevyzrály, popraskaný, ale nedrolivý beton a potěry, na sádru, dřevocementové a dřevotřískové desky, panely, kombinaci různých materiálů, podlahové vytápění atp. Při použití standardních lepidel pevně spojuje obklad s podkladem a zároveň mechanicky kompenzuje jejich vzájemné pnutí. Lze ji vodotěsně spojit a použít při rekonstrukcích a novostavbách balkónů, teras a mokrých provozů
  • drenážní, pojistná vrstva nad klasickou živičnou hydroizolaci. Umožňuje odvod vody prosáklé do konstrukce netěsností dlažby, separuje podklad (např. betonový potěr) od izolace a chrání ji před mechanickým poškozením při betonáži. Vkládá se mezi klasickou vodotěsnou izolaci a ochranný potěr na balkónech, terasách, v mokrých provozech atp. Výtok vody musí být zajištěn po volném obvodu konstrukce nebo do vnitřních vpustí.

Hydroizolace stěrkové

Průmyslově vyráběné kapalné hydroizolační hmoty (nátěry, nástřiky, stěrky), někdy také nazvané těsnicí vrstvy, se stále častěji využívají pod keramické dlažby a stěnové obklady zejména proti pronikání povrchové vody v členitých površích, k ochraně podkladů citlivých na vlhkost, např. ve sprchách, koupelnách atd.

Při využívání jednotlivých stěrkových hmot není rozdělení podle užití příliš vhodné, neboť použití tohoto typu materiálu závisí na členitosti povrchu, vhodnější je jejich aplikace pro vodorovné konstrukce apod. Proto je vhodnější rozdělení stěrkových hydroizolací podle druhu materiálu:

  • Hydroizolační (těsnicí) hmoty na bázi vodní disperze polymerů, a to nejčastěji akrylátové, styrén-akrylátové nebo polyvinylacetátové. Tyto stěrky jsou v jednosložkové podobě, takže jejich aplikace na stavbě je velice jednoduchá. Na druhé straně je u nich nutno provést více vrstev. Používají se zejména pro izolace v místech volného odtoku vody, nehodí se pro tlakové izolace.
  • Dvousložkové polyuretanové hmoty se mnohdy vyznačují jistou pružností. Vynikají velkou pevností a odolností proti odírání, vysokou adhezí k podkladu, velmi dobrou strukturní pevností, olejovzdorností a odolností proti stárnutí. Jsou velice vhodné pro aplikace proti tlakové vodě.
  • Vodotěsné epoxidové, dvousložkové pryskyřice mohou být buď běžné kvality, což se projevuje zvýšenou křehkostí takové izolace, nebo na bázi elastifikované dvousložkové epoxidové hmoty, která vykazuje zvýšenou pružnost. Pružné epoxidové pryskyřice jsou velice moderní materiály, které mohou sloužit k ukládání keramických obkládaček a dlaždic, desek z mozaiky, přírodního nebo umělého kamene i ke zhotovování plošné izolace překrývající trhlinky pod keramické dlažby. Tyto hmoty jsou vhodné na savé i nesavé podklady i na podklady citlivé na vlhkost,  např. beton, potěry, sádrové podklady, sádrokartonové i sádrotřískové  desky apod., jakož i na staré keramické obklady a dlažby. Vyrovnávají totiž napětí, odolávají teplotním cyklům mrznutí-tání, i chemickým látkám. Hodí se pro vysoce namáhané vnitřní i venkovní prostory s mokrým provozem, např. balkóny, terasy, plavecká, ale i termální koupaliště, sauny, velkokuchyně, průmyslové provozy (pivovary, jatka apod.), a to jak pro stěny, tak i pro podlahy.
  • Polymercementové, vodu nepropouštějící, hydraulicky tvrdnoucí hmoty k plošnému utěsnění části stavby proti spodní vlhkosti, povrchové vodě nebo i vnitřní tlakové vodě. Vhodné jsou zejména pro beton, zdivo, maltové omítky v pozemních a podzemních stavbách, zejména na venkovní stěny a základy staveb, které přicházejí do styku se zeminou. Po konzultacích s výrobcem lze použít pro balkóny a terasy. U těchto hmot se doporučuje savý podklad, který je natřen  penetrací na stejné polymercementové bázi.

Inspirujte se
Inspirujte se
Inspirujte se